Таны дотны хүн Цагаачлалын албанд баригдвал хэнд хандах вэ?

Арлингтон хот хууль бус болон хууль ёсоор оршин сууж буй, шинээр шилжин ирж буй цагаачдад ээлтэй хот гэдгээ албан ёсоор зарласан билээ.

2017 оны 02 сард Ерөнхийлөгч Трампийн чанд хатуу цагаачлалын бодлого хэрэгжүүлж эхэлсний дараа хотын Ерөнхий менежер Mark Schwartz-ийн хотын зүгээс цагаачлалын талаар баримтлах бодлого чиглэлийг танилцуулсан юм. (Дараах видеонд бүрэн эхээр)

Тиймээс шинээр ирж буй бүх цагаач иргэдэд чиглэсэн эрх зүйн тусламж дэмжлэг үзүүлэхэд хотын захиргаанаас ихээхэн анхаарал хүч хандуулдаг бөгөөд энэ ажилд хэд хэдэн төрийн бус, сайн дурын байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг байна. Жишээ нь дараах хууль, эрхзүйн тусламж үзүүлэгч байгууллагууд хоттой хамтран ажмиллаж байна. Эдгээрт:

Өнгөрсөн оны 09 сард Арлингтон хотын Удирдах Зөвлөлөөс хотын бага орлоготой, эрхзүйн туслалцаа нэн даруй шаардлагатай болсон цагаач иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээгээ өргөтгөх шийдвэр гарч, улмаар Legal Aid Justice Center (Цаашид LAJC гэж товчлох) байгууллагад хотын төсвөөс 100,000 долларын тэтгэлэг олгосон билээ. Тиймээс LAJC Арлингтон хот дахь үйл ажиллагаагаа өргөтгөж, ‘Department of Human Services’, ‘Gates of Ballston’, ‘Arlington Mill’ зэрэг байршилд цагаач иргэдийг хүлээн авч, ‘Family Preparedness& Powers of Attornye’ сэдвээр үнэгүй зөвлөх үйлчилгээг дараах өдрүүдийн өглөөний 9-12 цагийн хооронд үзүүлж байгаа юм.Үүнд:

  • Department of Human Services– Сар бүрийн 3 дахь Лхагва гарагуудад. Хаяг 2100 Washington Blvd, Arlington VA 22204
  • Gates of Ballston– Сар бүрийн эхний Пүрэв гарагуудад. Хаяг: 4108 N 4th Street, 2nd Floor, Arlington VA 22203.
  • Arlington Mill – Сар бүрийн 2 дахь Пүрэв гарагуудад. Хаяг: 909 S Dinwiddie Street, Suite 523, Arlington VA 22204

Цагаачлалын чиглэлээр эрхзүйн тусламж дэмжлэг яаралтай хэрэгтэй бол иргэд тус байгууллагатай 703-778-3450 тоот утсаар холбогдож цаг авахыг зөвлөж байна.
Иргэд тус байгууллагад хандсанаар:

  • Цагаачлалын Алба (ICE)-тай, цагаачлалын албаны цагдаа нартай нүүр тулсан үед таны мэдвэл зохих хувь хүний эдлэх эрхээ ойлгож мэдэх
  • Иргэдийн цагаачлалын статуст үнэлгээ өгч, тухайн хүн, гэр бүл цаашид ямар байгууллагаас хэрхэн тусламж дэмжлэг, үйлчилгээ авах боломж байгааг тодруулж, улмаар ашгийн бус зохих байгууллагад санал (refer) хүргүүлэх
  • Гэр бүлүүдэд чиглэсэн эрхзүйн үйлчилгээ, үүнд бага насны хүүхдүүдэд батлан даалт гаргах үйлчилгээ
  • Цагаачлалын албанд саатуулагдсан иргэдэд бэлэн мөнгөний батлан даалт гаргах (Immigration bond) үйлчилгээ. Энэ үйлчилгээ нь Арлингтон хотын иргэн цагаачлалын албанд саатуулагдсан нөхцөлд шүүх хурал хүртэлх  хугацаанд батлан даалтад гарахад шаардлагатай барьцаа мөнгө (bond) байршуулах үйлчилгээг бага орлоготой иргэдэд үзүүлдэг байна. Барьцаа хөрөнгө 3,000-20,000 хүртэл байх боломжтой бол LAJC байгууллагаас саатуулагдсан хүнийг барьцаагаар суллах шүүх хуралд төлөөлөл гаргах боломжтой юм.

Хэрэв таны ойр дотны болон, найз нөхөд Цагаачлалын Албанд баривчлагдан саатуулагдсан бол LAJC байгууллагын (703)-778-3450 тоот утсанд хандахыг зөвлөж байна.

Анхны сэтгэгдэл үлдээх

Хариу бичих

Имэйл хаяг нийтэд харагдахгүй.


*