Арлингтоны сургуулиуд жагсаалтыг тэргүүлжээ
Сургуулиудын зэрэглэл, жагсаалт гаргадаг “Niche” сайт 2017 оны Хойд Виржиниа бүсийн хамгийн сайн 100 сургуулийг эрэмбэлжээ.
Тус жагсаалтыг Арлигтон хотынг “Arlington Traditional ” бага сургууль тэргүүлсэн бол мөн Арлингтон хотын ЕБС-н өөр 7 бага сургууль жагсаалтын эхний 10-т жагссан байна.
“2017 Best Public Elementary Schools” жагсаалтыг гаргахын тулд олон төрлийн мэдээлэл, судалгаа, шалгалтын үр дүнд тулгуурладаг бөгөөд нийт онооны 50 хувийг сургалтын чанар эзэлдэг байна. Сургалтын чанараас гадна АНУ-н Боловсролын Яамнаас гаргасан статистик дүн, олон нийтйн сэтгэгдэл, санал асуулгын дүн, багш нарын мэдлэг чадвар, улсын шалгалтын дундаж оноо, сурагчдын хүн амын бүтэц гэх мэт хүчин зүйлсийг үнэлгээнд ашигладаг байна.

2017 оны хойд Виржиниа бүсийн хамгийн сайн 100 сургуулийн жагсаалт:

 1. Arlington Traditional Elementary School, Arlington, VA
 2. Henry Elementary School, Arlington, VA
 3. McKinley Elementary School, Arlington, VA
 4. Arlington Science Focus Elementary School, Arlington, VA
 5. Ashlawn Elementary School, Arlington, VA
 6. Glebe Elementary School, Arlington, VA
 7. Jamestown Elementary School, Arlington, VA
 8. Nottingham Elementary School, Arlington, VA
 9. Tuckahoe Elementary School, Arlington, VA
 10. Taylor Elementary School, Arlington, VA
 11. Thomas Jefferson Elementary School, Falls Church, VA
 12. Long Branch Elementary School, Arlington, VA
 13. Spring Hill Elementary School, McLean, VA
 14. Willow Springs Elementary School, Fairfax, VA
 15. Mantua Elementary School, Fairfax, VA
 16. Oakridge Elementary School, Arlington, VA
 17. Haycock Elementary School, Falls Church, VA
 18. Westbriar Elementary School, Vienna, VA
 19. Mosby Woods Elementary School, Fairfax, VA
 20. Waples Mill Elementary School, Oakton, VA
 21. Chesterbrook Elementary School, McLean, VA
 22. Wakefield Forest Elementary School, Fairfax, VA
 23. Springfield Estates Elementary School, Springfield, VA
 24. Hoffman-Boston Elementary School, Arlington, VA
 25. Canterbury Woods Elementary School, Annandale, VA
 26. Churchill Road Elementary School, Mclean, VA
 27. Keene Mill Elementary School, Springfield, VA
 28. Floris Elementary School, Herndon, VA
 29. Oak Hill Elementary School, Herndon, VA
 30. Lees Corner Elementary School, Fairfax, VA
 31. Forestville Elementary School, Great Falls, VA
 32. Lemon Road Elementary School, Falls Church, VA
 33. Sunrise Valley Elementary School, Reston, VA
 34. Greenbriar West Elementary School, Fairfax, VA
 35. Campbell Elementary School, Arlington, VA
 36. Oakton Elementary School, Oakton, VA
 37. Great Falls Elementary School, Great Falls, VA
 38. Vienna Elementary School, Vienna, VA
 39. Navy Elementary School, Fairfax, VA
 40. Kent Gardens Elementary School, Mclean, VA
 41. Colvin Run Elementary School, Vienna, VA
 42. West Springfield Elementary School, Springfield, VA
 43. Louise Archer Elementary School, Vienna, VA
 44. Sherman Elementary School, Mclean, VA
 45. Sangster Elementary School, Springfield, VA
 46. Poplar Tree Elementary School, Chantilly, VA
 47. Fairhill Elementary School, Fairfax, VA
 48. Flint Hill Elementary School, Vienna, VA
 49. Laurel Ridge Elementary School, Fairfax, VA
 50. Powell Elementary School, Centreville, VA
 51. West Point Elementary School, West Point, VA
 52. Wolftrap Elementary School, Vienna, VA
 53. Old Donation Center, Virginia Beach, VA
 54. Abingdon Elementary School, Arlington, VA
 55. Rosa Lee Carter Elementary School, Ashburn, VA
 56. Crossfield Elementary School, Herndon, VA
 57. Stenwood Elementary School, Vienna, VA
 58. Waller Mill Elementary School, Williamsburg, VA
 59. Emerick Elementary School, Purcellville, VA
 60. Hunters Woods Elementary School, Reston, VA
 61. Kings Glen Elementary School, Springfield, VA
 62. Sanders Corner Elementary School, Ashburn, VA
 63. Round Hill Elementary School, Round Hill, VA
 64. White Oaks Elementary School, Burke, VA
 65. Scottsville Elementary School, Scottsville, VA
 66. Hunt Valley Elementary School, Springfield, VA
 67. Carlin Springs Elementary School, Arlington, VA
 68. Camelot Elementary School, Annandale, VA
 69. Arcola Elementary School, Aldie, VA
 70. Claremont Immersion School, Arlington, VA
 71. Sycolin Creek Elementary School, Leesburg, VA
 72. Waynewood Elementary School, Alexandria, VA
 73. Kenneth W. Culbert Elementary School, Hamilton, VA
 74. Union Mill Elementary School, Clifton, VA
 75. Belvedere Elementary School, Falls Church, VA
 76. Francis Scott Key Elementary School, Arlington, VA
 77. Island Creek Elementary School, Alexandria, VA
 78. Meadowland Elementary School, Sterling, VA
 79. Mill Run Elementary School, Ashburn, VA
 80. Hollymead Elementary School, Charlottesville, VA
 81. Fox Mill Elementary School, Herndon, VA
 82. Belmont Station Elementary School, Ashburn, VA
 83. Bethel Manor Elementary School, Langley A F B, VA
 84. Tabb Elementary School, Yorktown, VA
 85. Mt. Vernon Elementary School, Yorktown, VA
 86. Hamilton Elementary School, Hamilton, VA
 87. Legacy Elementary School, Ashburn, VA
 88. Newton-Lee Elementary School, Ashburg, VA
 89. Aldrin Elementary School, Reston, VA
 90. Fairview Elementary School, Fairfax Station, VA
 91. Little Run Elementary School, Fairfax, VA
 92. Little River Elementary School, South Riding, VA
 93. Fairfax Villa Elementary School, Fairfax, VA
 94. Barrett Elementary School, Arlington, VA
 95. Evergreen Mill Elementary School, Leesburg, VA
 96. Bull Run Elementary School, Centreville, VA
 97. Virginia L. Murray Elementary School, Charlottesville, VA
 98. Lowes Island Elementary School, Sterling, VA
 99. Liberty Elementary School, South Riding, VA
 100. Silverbrook Elementary School, Fairfax Station, VA

1 Comment

Leave a Reply