Montgomery County-д хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ $15 болно

(ROCKVILLE, Md)- Мэрилэнд мужийн Montgomery County-ийн Удирдах Зөвлөл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг цагийн 15$ болгох хуулийг баталжээ. 2024 оноос бүрэн хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх Хуулийн хэрэгжилт аж ахуйн нэгжийн хэмжээнээс хамаарч үе шаттай хэрэгжихээр байна.

тухайлбал тус хуульд зааснаар 51-с дээш ажилтантай томоохон аж ахуйн нэгжүүд 2021 оны 07 сарын 01-с өмнө, 11-50 ажилтантай дунд хэмжээний аж ахуйн нэгжүүд 2023 оны 07 сарын 01-с өмнө, харин 11-с цөөн ажилтантай жижиг аж ахуйн нэгжүүд 2024 оны 07 сарын 01-с өмнө тус тус хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг цагийн 15$ хүргэх үүрэг хүлээж байна.

Харин 19-с доош насны насанд хүрээгүй, эсвэл хагас цагаар ажиллаж буй ажилтныг аж ахуйн нэгжийн ажилтны тоонд оруулахгүй байхаар заажээ.

Be the first to comment

Leave a Reply