REEP Насанд хүрэгсдэд зориулсан Англи хэлний курс

The Arlington Education and Employment Program (REEP) буюу Арлингтоны Боловсрол, Ажил Эрхлэлтийг Дэмжих Төв нь эцэг эхчүүд, насанд хүрэгсдэд зориулсан англи хэлний болон амьдрах ур чадварын болон компьютерт түшиглэсэн сургалтуудыг мөн явуулдаг. REEP –ээс зохион байгуулдаг хямд болон үнэ төлбөргүй сургалтуудыг Арлингтоны хэмжээнд дараахи 7 байршилд явуулж байна.

*Дээрх төлбөр нь зөвхөн Арлингтоны оршин суугчдад зориулсан ба Арлингтоны бус оршин суугчид иүү төлбөртэй. Утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Сургалтын Төвүүд
1. Syphax Боловсролын Төв. REEP Алба
Хаяг: 2110 Washington Blvd., Room 106
Arlington, VA 22204

2. Arlington Mill Төв
909 South Dinwiddie Street, 4th Floor
Arlington, VA 22204
Автобус: Metrobus: 16A-J:
Arlington Transit: ART 41, 75

3. Thomas Jefferson Дунд Сургууль
125 S. Old Glebe Rd.
Arlington, VA 22204
Автобус: Metrobus: 10B; 23A-C; 4A-S

Үнэ төлбөргүй Англи хэлний сургалтууд

Gates of Ballston
4108 N. 4th St.
(703) 351-0019

Arlington Mill
909 South Dinwiddie Street
(703) 228-7790

Harvey Hall
850 S. Greenbrier St.
(703) 379-8736

Arlington Education and Employment Program (REEP)

2110 Washington Blvd, Өрөө 106 Arlington, Virginia 22204
Утас (703) 228-4200 Факс (703) 228-8049
Вэб хуудас: www.apsva.us/reep Email reep@apsva.us

Be the first to comment

Leave a Reply