НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА-ДАВАА ГАРАГ

Ярилцлагад оролцоход цаг авах, бүртгүүлэх шаардлагаггүй бөгөөд товлосон цаг, байршилд хүрэлцэн очиход болох юм.

Энэ жилийн 12 сар хүртэлх Нээлттэй Хаалга өдрүүдийн дэлгэрэнгүй хуваарь:

Сар бүрийн эхний Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Langston-Brown Community Center
Хаяг: 2121 N. Culpeper Street

Сар бүрийн хоёр дахь Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Arlington Mill Community Center
Хаяг: 909 South Dinwiddie Street

Сар бүрийн гурав дахь Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Central Library
Хаяг: 1015 N. Quincy Street

Сар бүрийн дөрөв дэхь Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Aurora Hills Library
Хаяг: 735 South 18th Street
Өдрүүд: 06 сарын 27, 07 сарын 25,08 сарын 22, 09 сарын 26, 10 сарын 24, 11 сарын 28.

Be the first to comment

Leave a Reply