Монгол мэдээ

Хашаа ба Уран

2023-10-15 admin 0

“… 1 тэрбум гаруй төгрөгөөр хашаа бариад, шаардлагаггүй тул буцаан буулгаж байна…” “…Францтай хамтарч уран олборлох 30 жилд 3 тэрбум [Дэлгэрэнгүй…]