2021-2022 оны хичээлийн жилд танхимын сургалт сонгох

Арлингтон Хотын ЕБС-иуд 2021-2022 оны хичээлийн шинэ жилд бүрэн танхимын (7 хоногийн 5 өдөр танхимд) болон бүрэн алсын зайн сургалт гэсэн 2 сонголтыг гэр бүлүүдэд олгож байна.

Ирэх хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил, төлөввлөлтийг бүрэн хийхийн тулд эцэг эхчүүд дээрх хоёр сонголтын аль нэгийг 2021 оны 04-р сарын 30-с өмнө сонгож бататлаажуулах ёстойг анхаарна уу.

Сонголт хийх хэсэг ParentVue апп дээр өнөөөдр хэвлэгдсэн байна.

Товч заавар:

  1. ParentVue апп-руу нэвтэрч орно
  2. Student Info-д орно
  3. Edit Information дарна
  4. Хуудсыг доош нь гүйлгэж Instructional Delivery Mode -цонхноос full-time in-person learning, юм уу full- time distance learning program аль нэгийг сонгоно.
  5. Мөн сургуулийн автобус ашиглах эсэхийг дараах цонхноос сонгоно.
  6. Дэлгэцийн дээд талд Save товчийг дарж баталгаажуулна.

Хэрэв нэгээс дээш сурагчтай бол дээрх алхмуудыг хүүхэд тус бүрээр давтана.

ParentVUE -д нэвтрэх хаяг: https://vue.apsva.us;  эсвэл App Store-с татаж суулгаж болно.
ParentVUE -д нэвтрэх нэр, нууц үгээ мартсан, эсвэл бртгэл огт хийгээгүй бол хүүхдийнхээ сургуультай холбогдох, эсвэл Tuguldur.batmunkh@apsva.us хаягаар холбогдож туслалцаа авч болно.

Be the first to comment

Leave a Reply