АНУ-н бүх мужид хүчинтэй баталгаат орчуулгын үйлчилгээ санал болгож байна. Цагаачлалын Алба, их дээд сургууль, коллеж болон бусад төрийн байгууллагуудад ашиглах Монгол эх бичиг баримтаас Англи  хэл рүү орчуулж баталгаажуулах үйлчилгээг үзүүлнэ.

Орчуулах бичиг баримтууд, үнийн санал:

Төрсний гэрчилгээ $25
Гэрлэлтийн баталгаа
Архивын болон Цагдаагийн Тодорхойлолт
Ажлын газрын Тодорхойлолт
Сургуулийн Тодорхойлолт $35
Эрүүл мэндийн тодорхойлолт $50
Дунд сургуулийн гэрчилгээ $50
Их дээд сургууль, коллежийн диплом, хавсралт $85
Үл хөдлөхийн гэрчилгээ, банкны баталгаа, дансны хуулга $50
Хувийн өргөдөл, захиа Үгийн тооноос хамаарна
Монгол дахь АНУ-н ЭСЯ-д хандсан урилга захиа $85

Захиалгыг ажлын 5 хоногоос багаггүй хугацааны өмнө өгөх бөгөөд ажлын 5 өдрөөс бага  хугацаатай захиалгыг яаралтай орчуулгад тооцно. Яаралтай орчуулгын захиалгад дээрх тариф дээр $25-$50 нэмэлт хураамжтай.

Бичиг баримтын зөвхөн эх  хувь юм уу нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарт орчуулга хийнэ.

Холбоо барих утас: (571) 315-8654, Имэйл: tuguldur@imedee.com