REEP Насанд хүрэгсдэд зориулсан Англи хэлний ангиуд

Цар  тахлын улмаас REEP офис түр хаалттай байгаа бөгөөд Англи  хэлний сургалтыг зөвхөн онлайнаар явуулж байна.

The Arlington Education and Employment Program (REEP) буюу Арлингтоны Боловсрол, Ажил Эрхлэлтийг Дэмжих Төв нь эцэг эхчүүд, насанд хүрэгсдэд зориулсан англи хэлний болон амьдрах ур чадварын болон компьютерт түшиглэсэн сургалтуудыг мөн явуулдаг.

Англи хэлний сургалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх

REEP –ээс зохион байгуулдаг хямд болон үнэ төлбөргүй сургалтуудыг Арлингтоны хэмжээнд дараахи 7 байршилд явуулж байна.

Сургалтын Төвүүд
1. Syphax Боловсролын Төв. REEP Алба
Хаяг: 2110 Washington Blvd., Room 106
Arlington, VA 22204
Автобус: ART 42,45,77; Metrobus 4A (Arlington Blvd.), 10B (2nd & Fillmore Streets)

2. Arlington Mill Community Center *
909 South Dinwiddie Street, 4th Floor
Arlington, VA 22204
Автобус: Metrobus: 16A-J: Arlington Transit: ART 41, 75

* Arlington Mill Community Center-ийн дунд шатны Англи хэлний ангиуд Wakefield Ахлах сургууль дээр хичээллэнэ:
1325 South Dinwiddie Street
Arlington, VA 22204
Tel: (703) 228-4200
Автобус: ART 75


Үнэ төлбөргүй Англи хэлний сургалтууд
(Бүртгэл, шалгалт шаардлагаггүй)

Gates of Ballston
4108 N. 4th St.
(703) 351-0019

Arlington Mill Community Center
909 South Dinwiddie Street
(703) 228-7790

Walter Reed Community Center
2909 16th Street South, 1st Floor
Arlington, VA 22204
(703) 228-0935


Arlington Education and Employment Program (REEP)

2110 Washington Blvd, 106 Arlington, Virginia 22204
Утас (703) 228-4200 Факс (703) 228-8049
Вэб хуудас: www.apsva.us/reep Email reep@apsva.us