Монгол мэдээ

Татвар ингэж нэмэгдэнэ

2017-03-28 admin 0

-Нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдсэнээр 2018-2021 онд 117,1-293,6 тэрбум төгрөгөөр шимтгэлийн орлого төвлөрөх ажээ- Монгол Улсын Засгийн газраас ОУВС-ийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн [Дэлгэрэнгүй…]