Арлингтоны гэр бүлүүд хямдруулсан интернэт авах боломжтой

Арлингтон хотод CARES ACT-с олгосон санхүүжилтийн хүрээнд 500,000 долларыг Арлингтон хотын сургуулиудийн сурагчдад хямд төсөр интернэтийн үйлчилгээгээр хангах төсөлд зарцуулж байгаа юм.

Арлингтон хотын ЕБС-н гэр бүлүүд дараах шаардлагыг хангаж байгаа бол Comcast-с олгож буй Internet Essentials Grant Program-д хамрагдах боломжтой юм. Эдгээрт:

 • Дараах хөтөлбөр, тусламжид  хамрагддаг гэр бүлүүд:
  • Сургуулиас үнэгүй/хямдруулсан хоол авах эрхтэй (Free/Reduced Lunch by National School Lunch Program) ,
  • Housing Assistance including Arlington County’s Committed Affordable Unit (CAF),
  • Medicaid,
  • SNAP, SSI, VA Assistance and
  • TANF.
 • Comcast-ийн шинэ хэрэглэгч байх (сүүлийн 90 хоногийн дотор Comcast үйлчилгээ аваагүй байх, эсвэл шинэ тутам хэрэглэгч байх)

Дээр дурьдсан нөхцөл шаардлагуудыг хангаж байгаа бол дараах линкээр орж өргөдөл гаргана: https://apply.internetessentials.com/

 

Be the first to comment

Leave a Reply