АРЛИНГТОНЫ ЕБС-Н ОЛОН НИЙТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЦУЦЛАГДЛАА

АРЛИНГТОН ХОТЫН ЕБС-ИУДААС ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨӨД БАЙСАН ОЛОН НИЙТИЙН БҮХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭН НЭН ДАРУЙ ЦУЦАЛЖ БАЙНА.

СУРГУУЛИУДЫН ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАЙЛШГҮЙ ЧУХАЛ АРГА ХЭМЖЭЭ (Outdoor lab, Extended Day, сургуулийн дотоод спорт, урлагын тоглолт гэх мэт)-УУДЫГ ӨНӨӨДРИЙН БАЙДЛААР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ, ГЭХДЭЭ СУРГУУЛЬ ТУС БҮРТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

МӨН ЕБС-ИУДААС ТӨЛӨВЛӨСӨН 1 ХОНОГООС ДЭЭШ ХУГАЦААТАЙ АЯЛАЛ (Overnight field trips) -УУДЫГ МӨН НЭН ДАРУЙ ЦУЦЛАХ ШИЙДВЭР ГАРЛАА.

АРЛИНГТОН ХОТЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН ЗАХИРГАА

Be the first to comment

Leave a Reply