АЕБС-ИУД ҮЕ ШАТТАЙГААР ТАНХИМЫН СУРГАЛТАД ШИЛЖИХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АЕБС-иуд 10-р сарын дунд үеэс эхлэн үе шаттайгаар буцаж үйл ажиллагаагаа сэргээх, танхимын сургалтад шилжихээр  төлөвлөж байна. Одоогийн байдлаар дараах үе шаттайгаар танхимын сургалтад шилжихээр төлөвлөж байна.

(APS Phased Return to Hybrid, In-Person Learning Plan)

ҮЕ ШАТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТУС СУРАГЧДЫН ГРУПП ХУГАЦАА
ҮЕ ШАТ 0 Бүрэн алсын сургалт Бүх сурагчид Одоогийн сургалт
ҮЕ ШАТ 1 Зарим төрлийн Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Сурагч (SWD)-д танхимын сургалтад шилжинэ. Шууд сургалтынг дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай байгаа ХБС-д 10 сарын дундаас сарын эцэс
ҮЕ ШАТ 2 Сургууль, офисууд хязгаарлагдмал хэмжээнд нээгдэнэ. Ихэнх сурагчид зайны сургалтад хамрагдах бөгөөд зарим сурагчид зайны болон танхимын хосолсон (Hybrid) сургалтад хамрагдана. 11 сарын 10-ны долоо хоног
  • Бага ангиуд– 3-5-р ангиуд, эдгээрт мөн Англи хэл суралцагч (English Learners) мөн (IEPs)-тэй сурагчид.
12 сарын 01-ны долоо хоног
ҮЕ ШАТ 3 Сургууль, офисууд нээгдэнэ. Сурагчид зайны болон танхимын хосолсон (Hybrid) сургалтад хамрагдана. Hybrid/In-Person Learning сургалтыг сонгосон бүх сурагчид 1-р сар
ҮЕ ШАТ 4  Сургуулиуд 100% нээгдэнэ. Бүх сурагчид Тодорхой бус

 

Эдгээр төлөвлөгөө нь орон нутгийн, мужийн болон Холбооны улсын Эрүүл мэндийн байгууллагуудын шийдвэр, мөн тухайн үеийн цаг үеийн  нөхцөл байдлаас хамаарч өөрчлөгдөж, цуцлагдаж болно.

Be the first to comment

Leave a Reply