Виржиниа мужийн төсвийн тодотголын хуулийн төсөлд юу багтав?

Өнөөдөр Виржиниа мужийн захирагч өнөөдөр мужийн төсвийн тодотголын хуулийн төсөл танилцууллаа.
Төсвийн төсөлд тусгасан олны анхаарал  татсан зарим санхүүжилтүүд:

  • Бага орлоготой иргэдэд зориулсан орон сууцны санхүүжилтийг огцом өсгөв (Affordable housing $25 сая)
  • Eviction хамгаалалт ($15.7 сая) зэрэг санхүүжилтүүдийг багтаасан байна.
  • Төрийн өмчит Community College-г төлбөргүй болгох
  • Сургуулийн өмнөх болвсролыг дэмжих, K-12 багш нарын цалин хангамжийг нэмэх ($500 сая)
  • Өндөр хурдны интернэтийн хамрах хүрээг тэлэх (Broadband expansion) ($15 сая)
  • ЭМД-ийн төлбөрийг бууруулах татаас (Health care affordability) гэх мэт нийгмийн асуудлуудыг шийдэхээр төлөвлөж байна. ($35.5 сая)

Мөн COVID-19-тэй тэмцэх ажилд нэмж $240 сая, вакцин түгээх ажилд нэмэлт $90 саяыг тус тус төсөвлөөд байна.

Be the first to comment

Leave a Reply