Head Start цэцэрлэгт 3-5 насны хүүхэд авна

Арлингтон хотын “Head Start” цэцэрлэгт орлогын нөхцөл шаардлага хангаж буй өрхийн 3-5 насны хүүхдүүдэд цөөн тооны орон тоо санал болгож байна.

“Northern Virginia Family Service”  байгууллагын харъяа “Head Start-Child Development Center” нь төрийн бус/ буяны/ байгууллага бөгөөд бага орлоготой өрхийн сургуулиас өмнөх насны хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг.

Арлинггтон хотын ЕБС-иудын VPI блон Montessori хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй, хүлээлгийн жагсаалтад байгаа, 2019 оны 09 сарын 30-с өмнө 5 нас хүрээгүй хүүхдүүд дээрх байгууллагатай холбогдож, өргөдөл гаргаж болох юм.

Хаяг: 2920 S. Glebe Rd.Arlington, VA 22206

Утас: 571-748-2700

Be the first to comment

Leave a Reply