2020-01-19

шинэ нэмэгдсэн

хотын мэдээ

Холбооны улсын мэдээ

дэлхийн мэдээ

ОРШИН СУУГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үйл явдлын календарь

 1. Martin Luther King Jr. Day

  January 20
 2. PRESIDENT’S DAY

  February 17
 3. Хаврын Эцэг эхийн хурал

  March 5 @ 8:00 am - March 6 @ 5:00 pm
 4. Хаврын Амралт

  April 6 @ 8:00 am - April 10 @ 5:00 pm
 5. MEMORIAL DAY

  May 25

АНУ Монгол ТВ