2019-09-17

шинэ нэмэгдсэн

Холбооны улсын мэдээ

Монгол мэдээ

дэлхийн мэдээ

ОРШИН СУУГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үйл явдлын календарь

 1. Багш нарын ажлын өдөр-Хичээл амарна

  October 14 @ 8:00 am - 5:00 pm
 2. Эцэг эхийн хурал

  October 24 @ 8:00 am - 5:00 pm
 3. Эцэг эхийн хурал- Сургуульгүй

  October 25 @ 8:00 am - 5:00 pm
 4. No school- Grade Preparation Day

  November 5 @ 8:00 am - 5:00 pm
 5. Өвлийн амралт- Winter Break

  December 23 @ 8:00 am - December 27 @ 5:00 pm

АНУ Монгол ТВ