2020-11-30

шинэ нэмэгдсэн

хотын мэдээ

Монгол мэдээ

дэлхийн мэдээ

ОРШИН СУУГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үйл явдлын календарь

 1. Сургуулийн Өвлийн Амралт

  2020-12-21 @ 8:00 am - 2021-01-01 @ 5:00 pm
 2. Хаврын Эцэг эхийн хурал

  2021-02-25 @ 8:00 am - 2021-02-26 @ 5:00 pm
 3. Сургуулийн Хаврын амралт

  2021-03-29 @ 8:00 am - 2021-04-02 @ 5:00 pm
 4. Ахлах Сургууль хаагдана

  2021-06-16
 5. Бага, Дунд сургуулиудын амралт эхэлнэ

  2021-06-18

АНУ Монгол ТВ