2019-08-23

Холбооны улсын мэдээ

Монгол мэдээ

дэлхийн мэдээ

ОРШИН СУУГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үйл явдлын календарь

 1. Хичээлийн шинэ жил эхлэл

  September 3 @ 8:00 am - 5:00 pm
 2. VPI/ Montessori ангиуд эхэлнэ

  September 4 @ 8:00 am - 5:00 pm
 3. Багш нарын ажлын өдөр-Хичээл амарна

  October 14 @ 8:00 am - 5:00 pm
 4. Эцэг эхийн хурал

  October 24 @ 8:00 am - 5:00 pm
 5. Эцэг эхийн хурал- Сургуульгүй

  October 25 @ 8:00 am - 5:00 pm

АНУ Монгол ТВ