2019-12-12

шинэ нэмэгдсэн

Шинэ нэмэгдсэн зарууд

хотын мэдээ

Холбооны улсын мэдээ

Монгол мэдээ

дэлхийн мэдээ

ОРШИН СУУГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үйл явдлын календарь

 1. Өвлийн амралт- Winter Break

  December 23 @ 8:00 am - December 27 @ 5:00 pm
 2. Martin Luther King Jr. Day

  2020-01-20
 3. PRESIDENT’S DAY

  2020-02-17
 4. Хаврын Эцэг эхийн хурал

  2020-03-05 @ 8:00 am - 2020-03-06 @ 5:00 pm
 5. Хаврын Амралт

  2020-04-06 @ 8:00 am - 2020-04-10 @ 5:00 pm

АНУ Монгол ТВ