Цагаачлалын үнэгүй хуульчид

Дараахь байгууллагууд нь цагаачлалын асуудлаар иргэдэд тусалдаг ашгийн бус байгууллагууд юм байна. Хэрэв танд цагаачлалын асуудлаар эрх зүйн тусламж хэрэгтэй, хаана, хэнд хандахаа мэдэхгүй байгаа бол эдгээр байгууллагуудад хандаж үзээрэй. Эдгээрээс зөвхөн тодорхой үндэстэний хүмүүст зориулж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд (хэлний хүндрэлээс хамаарч) байж болох ба та мөн англиар ярьдаг, эсвэл англиар хэлмэрч хийж өгөх хүнтэй байх хэрэгтэйг анхаарна уу.

1. Arlington Resettlement Office—80 North Glebe Road, 
Arlington, VA 22204. 703-524-2154, http://www.arlingtonrefugeeservices.com/.

2. Catholic Charities Immigration Legal Services Archdiocese Washington—Төрөл бүрийн хэлээр үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой; 924 G Street, NW, Washington, DC 20001. 202-772-4356, http://www.catholiccharitiesdc.org/service/refugee.html.

3. Hogar Hispano— 6201 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22044. 703-534-9805, http://www.ccda.net/programs_hogarhispano.php.

4. Just Neighbours—5827 Columbia Pike, Suite 320, Falls Church, VA 22041. 703-979-1240, 
http://www.justneighbors.org/.

5. Korean Community Service Center of Greater Washington, Inc.:
Virginia Office—7700 Little River Turnpike, Suite 406, 
Annandale, VA 22003. 703-354-6345, Fax: 703-354-6391, http://www.kcscgw.org.

6. Lawyers Committee for Human Rights— 499 South Capitol Street, SW, Suite 508, Washington, DC 20003. 202-547-5692, http://www.humanrightsfirst.org/.

7. Newcomer Community Service Center—1628 16th Street, NW, Washington, DC 20009. 202-462-4330, http://www.newcomerservice.org.

8. Tahirih Justice Center— 
6066 Leesburg Pike, Suite 220, Falls Church, VA 22041. 703-575-0070, http://www.tahirih.org/.

Be the first to comment

Leave a Reply